VMC Pod กับผลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่?

VMC Pod กับผลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ VMC ที่ซึ่งเป็น บุหรี่ไฟฟ้า ด้วยผลการวิจัยประเทศอังกฤษ พบว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ระบบ Pod System นั้น สามารถเป็นตัวช่วย ที่สามารถทำให้ผู้สูบสามารถช่วยเลิกบุหรี่ ได้มากถึง 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในขณะเดียวกันนั้น ที่ซึ่งยาต่าง ๆ จะสามารถช่วยเลิกบุหรี่ ได้เพียง 9.9 เท่านั้น ทั้งนี้ยังเป็นผลสรุปที่ทุกท่านพึงควรระวังอยู่ เนื่องด้วยยังไม่มีข้อมูลจากการวิจัยที่มีความชัดเจน

หรือยังไม่มีความหลากหลายของงานวิจัย เกี่ยวกับ ความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ในการเลือกใช้งานก็ควรมีการพิจารณาถึงข้อมูล และความรู้ถึงผลข้างเคียงที่จะตามมาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้หากมีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบธรรมดา นั้น ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ก็อาจจะมีความปลอดภัยที่มากกว่าหากแต่การสูบบุหรี่ ที่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทไหมนั้น ก็ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ VMC Pod ช่วยทำให้ เลิกบุหรี่มวน ได้อย่างที่มีการโฆษณาไว้ จริงหรือ?

Vmc จากข้อมูลในผลการวิจัยในเชิงทางการแพทย์นั้น ยังไม่มีงานวิจัยชุดใด ที่มีการบอกว่า บุหรี่ไฟฟ้า vmc pod สามารถทำให้คนเลิกบุหรี่ได้จริง ได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ก็ยังมี ตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นหนึ่งของประเทศอังกฤษ ที่ซึ่งก็มีความน่าสนใจ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งานผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า หรือ พอตไฟฟ้า โดยได้มีการทำการทดลอง พร้อมทั้งยังมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ซึ่งเป็นการนำ ผู้ป่วยที่มีความต้องการ อยากที่จะเลิกบุหรี่มวน เป็นจำนวน 890 ราย โดยมีการแบ่งจำนวนคน ออกเป็น 2 กลุ่ม

ที่ซึ่งเป็นกลุ่มแรกนั้น ได้มีการทำให้ การเลิกบุหรี่ โดยการใช้ วิธีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และกลุ่มที่ 2 นั้น มีการใช้วิธีที่ทำให้การเลิกบุหรี่ ด้วยการรับยาสำหรับเลิกบุหรี่ และทั้ง 2 กลุ่ม ได้มีการเข้ารับการทดลอง อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งมีการควบคู่กันไปกับการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ด้วยเช่นกัน จวบจนกระทั่งครบ 1 ปี ซึ่งมีผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มที่มีการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลิกบุหรี่สูบบุหรี่ได้ 18% และ ในกลุ่มที่ใช้ยา สามารถเลิกบุหรี่ได้ 9.9 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

VMC Pod กับผลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่?

บุหรี่ไฟฟ้า VMC หนึ่งในตัว ช่วยเลิกบุหรี่ได้ดีกว่า

สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ วีเอ็มซี ที่ซึ่งมีความอันตรายน้อยกว่า บุหรี่แบบธรรมดา เนื่องด้วยในบุหรี่ธรรมดานั้น ทั้งนี้ที่นอกจากสารนิโคติน ที่ทำให้ผู้ใช้งานติดแล้วนั้น ก็ยังมีสารอื่น ๆ อยู่อีก ที่มีมากถึง 7,357 ชนิด ซึ่งจากสารประกอบทั้งหมดนั้น มีอยู่อย่างน้อย 70 ชนิด ที่ซึ่งเป็นต้นสาเหตุ ให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า นั้น ยังไม่มีผลการวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ มารองรับเรื่องการรับสารต่าง ๆ ที่ซึ่งอาจจะเป็นตัวร้ายต่อร่างกายในอนาคตได้ หรือไม่  แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือไม่ให้โทษ เราก็ใช้แต่พอดี เพื่อความเพลิดเพลิน ไม่ใช้มากจนเกินไป ใช้มาก ๆ มันมีโทษร้ายแรงด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น อย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าจนเกินกว่าที่ร่างกายของเรารับไหวเด็ดขาด เมื่อรู้ว่าไม่ไหว ให้เลิกหรือหยุดพักในทันที