Tag Archives: pod cartridges

ส่วนประกอบของ pod system ที่คุณควรรู้ไว้

ส่วนประกอบของ pod system ที่คุณควรรู้ไว้

ส่วนประกอบหลัก ๆ ของ pod system ที่ผู้ใช้งานทุกคนควรจะต้องรู้มีอยู่ 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้คือ หัวแท้งค์ ทำหน้าที่เป็นแทงค์เก็บน้ำยาส่วนความจุน้ำยาส่วนใหญ่ ประมาณ 2-5 มิลลิลิตร ลักษณะโครงสร้างรูปทรงของ หัวแทงค์จะมีผลกับฟีลการสูบและรูลมด้วยเช่นกัน และหัวแทงค์หากใช้ไปนานๆ เกิดการแตกหรือชำรุดเสียหาย ก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ ใช้ได้กับรุ่นที่ตรงกันเท่านั้น หรือถ้าใช้อยากสูบ บุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาหลาย ๆ กลิ่นในเวลาเดียวกัน ก็สามารถพกหัวสำรองแบบนี้ไว้ถอดเปลี่ยนได้ จุดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก ๆ แต่เมื่อเราจะนอนหรือเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ๆ ควรถอดหัวแทงค์ออกจากตัวเครื่อง เพื่อไม่ให้น้ำยาซึมเข้าแบตเตอรี่ได้ อย่างที่สอง คอยล์จะมีขดลวดความร้อนและสำลี ติดอยู่ด้วยกันสำลีจะมีหน้าที่อุ้มน้ำยาไว้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่จะส่งกำลังไฟมาที่ขดลวดความร้อน และเมื่อขดลวดเกิดการระเหยของไอน้ำขึ้นมา เวลาสำหรับการเปลี่ยนคอยล์เมื่อเวลาเราสูบและเริ่มมีกลิ่นไหม้ หรือ รู้สึกว่าควันเริ่มน้อยลง pod system มีกี่แบบแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร Pod system แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ พอตไฟฟ้าแบบระบบเปิด ลักษณะของพอตประเภทนี้จำเป็นต้องซื้อน้ำยาเพื่อเติมเข้าไปใน pod cartridges หรือ หัวเปล่า […]