Kardinal Stick Strap

250.00฿

สายคล้องคอ usb kardinal stick (KS POD) ที่สามารถใช้ชาร์จกับตัวเครื่อง kardinal stick ได้

ข้อควรระวัง ด้านสายคล้องที่สัมผัสกับคอผู้ใช้เป็นแผงวงจร ระวังแผงวงจรขาดอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้